PROGRAMMA

SEPTEMBER 2018

 


            

      Donderdag 13 september:                                        40STE WERKJAAR

       20u00: - Start van een nieuw werkjaar, overzicht agendapunten 2018-2019.

                  - Aansluitingen bij Fotogroepen KAVF, OVU, FgA, Breedbeeld.

                  - Info over interne- en externe wedstrijden.

                  - Suggesties voor diverse besprekingen en programma.

                  - Aankondiging en planning "Digitale Projectiedagen 2018".

                  - Eventuele herhaling/opfrissing PTE?

                  - LUDIEKE PROJECTIE: "MIJN VAKANTIE":

                     - Iedereen mag maximum 6 beelden inzenden met het thema "Mijn vakantie".

                     - Uw beelden (met lidnummer) inzenden aan joseph.lyssens@telenet.be

 


 

       Donderdag 27 september:                             CLUBREEKS PROJECTIEDAGEN

       20u00: - Op onze "Digitale Projectiedagen" presenteren we een clubreeks waarin we

                    alle leden willen voorstellen met een eigen mini-reeks van 4 beelden over

                    éénzelfde thema.

                  - Selectie en bespreking van de ingezonden beelden.

                  - INZENDEN:

                     - Maximum 10 horizontale beelden 1620x1080px. (3:2) of 1620x911px. (16:9)

                     - Uw beelden (met lidnummer) inzenden aan joseph.lyssens@telenet.be